Kalkulator wysiewu zbóż

Oferta

Gęstość siewu jest tym czynnikiem plonotwórczym, który w 100% zależy od rolnika, a ma duży wpływ na wysokość i jakość zbieranych plonów ziarna.

Kalkulator ilości wysiewu zbóż


Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy specjalny kalkulator wysiewu.
Proszę wypełnić poniższe pola i kliknąć przycisk Oblicz

Obsada (rośliny /m²): 
Masa tysiąca nasion (g):
Zdolność kiełkowania (%):
Obliczona ilość wysiewu (kg/ha):

Obsada – Jest to obszar który planujecie Państwo obsadzić roślinami, szczegółowe informacje o zalecanej obsadzie znajdą Państwo w treści opisu danej odmiany.
Masa Tysiąca Nasion (MTN)- każda etykieta kwalifikowanego materiału siewnego zawiera tą informację, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszą firmą.
Zdolność kiełkowania – każda etykieta kwalifikowanego materiału siewnego zawiera obowiązkowo tą informację.

Przy ustalaniu ilości wysiewu należy kierować się docelową obsadą kłosów. Pożądana dla zbóż ozimych zależnie od typu odmiany wynosi:

- pszenica300-450 szt./m2
- pszenżyto300-400 szt./m2
- jęczmień wielorzędowy240-320 szt./m2
- jęczmień dwurzędowy250-340 szt./m2
- żyto populacyjne240-320 szt./m2
- żyto hybrydowe180-220 szt./m2

O plonie ziarna zbóż decydują: obsada kłosów, liczba ziaren w kłosie i masa 1000 ziaren. Te elementy struktury plonu wzajemnie oddziałują na siebie w łanie w trakcie wegetacji. W zbyt gęstych łanach zmniejsza się ilość ziaren w kłosie i maleje ich masa, a wzrasta wyleganie i porażenie przez choroby. Rolnik największy wpływ ma na ilość kłosów, m.in. poprzez gęstość siewu, nawożenie i stosowanie regulatorów wzrostu.

W łanie posianym rzadko występują korzystne zjawiska:

  • Pojedyncze rośliny mają dostęp do światła słonecznego przez całą wegetację. Dzięki temu odkłada się więcej białka, glutenu i znacznie poprawia się wskaźnik sedymentacji.
  • Źdźbła są grubsze, krótsze i bardziej odporne na wyleganie. W fazie strzelania w źdźbło światło słoneczne znakomicie pełni rolę regulatora wzrostu i jednocześnie hamuje rozwój chorób grzybowych.
  • Nie marnują się składniki pokarmowe, woda oraz energia słoneczna, ponieważ nie ma redukcji zbytecznych całych roślin i źdźbeł bocznych.
  • Pojedyncze rośliny wykształcają rozleglejszy i mocniejszy system korzeniowy.
  • Łan jest lepiej przewietrzany. Rośliny rosną dalej od siebie i są słabiej porażane przez choroby grzybowe.