Pszenżyto tradycyjne (długosłome)

Pszenżyto tradycyjne (długosłome)