Analiza laboratoryjna gleby

Oferta

Analiza laboratoryjna gleby

Przekazujemy do laboratorium specjalizującego się w badaniach gleby próbkę gleby i w oparciu o wyniki badań ustalamy dawki nawozowe dla danej uprawy.

W tym celu należy dostarczyć do nas przygotowane podłoże ok. 0,5kg w zamkniętym worku foliowym.

Badanie gleby- rodzaje analiz:
 • 1.Analiza rolnicza gleby:
  Oznaczanie odczynu pH w glebie z chlorkiem potasu
  Oznaczanie P met. kolorymet.
  Oznaczanie K met. AAS Oznaczanie Mg met .
  AAS Przygotowanie ekstraktu wodnego z podłoży rolniczych / sadowniczych.

 • 2. Analiza ogrodnicza gleby A. Analiza podstawowa:
  Oznaczanie odczynu pH
  Oznaczanie zasolenia met. konduktometryczną
  Oznaczanie N-NO - met. jonoselektywna
  Oznaczanie P - met. kolorymetryczną
  Oznaczanie K - met. AAS
  Oznaczanie Ca- met AAS
  Oznaczanie Mg - met. AAS
  Oznaczanie Cl - met. nefelometryczną
  Przygotowanie ekstraktów wodnych z podłoży

 • B. Analiza ogrodnicza poszerzona - analiza podstawowa + niżej wymienione:
  Oznaczanie N- NH met. fotometryczną
  Oznaczanie S-SO4 met. fotometryczną
  Oznaczanie Fe - met. AAS Oznaczanie
  Mn - met. AAS
  Oznaczanie Zn - met. AAS
  Oznaczanie Cu - met. AAS
  Oznaczanie B - met. z kurkuminą

 • 3. Analiza sadownicza:
  Oznaczanie odczynu pH w podłożach
  Oznaczanie zasolenia (EC) met. konduktometryczną
  Oznaczanie N-NO3 - met. jonoselektywna
  Oznaczanie P - met. kolorymetryczną
  Oznaczanie K - met. AAS
  Oznaczanie Ca - met. AAS
  Oznaczanie Mg - met. AAS
  Oznaczanie Cl - met. nefelometryczną
  Przygotowanie ekstraktu wodnego z podłoży rolniczych / sadowniczych.