Dopłaty do materiału siewnego

Oferta

Prawie 107 mln złotych łącznie zostanie przeznaczonych na dopłaty do materiału siewnego za 2017 rok. Kwotę tę porównano z danymi opracowanymi przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ze złożonych wniosków dotyczącego powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych. Wnioski można było składać do 25 czerwca 2017 r. w ARR.

Dotacja będzie przysługiwać na materiał kategorii elitarny lub kwalifikowany użyty do siewu lub sadzenia w okresie od 15 lipca 2016 roku do 15 czerwca 2017 roku.

Na podstawie danych z KOWR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym za rok 2017.

Dopłaty do materiału siewnego – ile na hektar?

Uwzględniając zgłoszoną we wnioskach powierzchnię oraz zaplanowane na ten cel środki budżetowe proponowane przez resort stawki dopłat w 2017 r. wyniosą:

 • 92,45 zł za 1 ha zbóż i mieszanek zbożowych;
 • 147,90 zł za 1 ha przypadku roślin strączkowych;
 • 462,25 zł za 1 ha w przypadku ziemniaków.

Są to kwoty wyższe niż za materiał za 2016 rok. Wówczas było to: 69,40 zł dla zbóż, 111 zł dla strączkowych oraz 347 zł dla ziemniaków.

O tym czy rzeczywiście kwoty zaproponowane przez resort rolnictwa będą obowiązywać zdecyduje cały rząd. Ma na to czas do końca października, jednak decyzja powinna zapaść znacznie szybciej.

Na jakie gatunki przysługują dopłaty do materiału siewnego?

Zgodnie z wytycznymi Agencji Rynku Rolnego (przekształconej w KOWR) dopłaty będą udzielane na materiał siewny zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka oraz do mieszanek zbożowych i pastewnych, o ile w ich skład wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany.

Oto szczegółowa lista odmian roślin na jakie można otrzymać dopłaty:

1) w przypadku zbóż:

 • jęczmień,
 • owies nagi,
 • owies szorstki,
 • owies zwyczajny,
 • pszenica twarda,
 • pszenica zwyczajna,
 • pszenżyto,
 • żyto;

2) w przypadku roślin strączkowych:

 • bobik,
 • groch siewny (odmiany roślin rolniczych),
 • łubin biały,
 • łubin wąskolistny,
 • łubin żółty,
 • soja,
 • wyka siewna;

3) ziemniak.

Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek o dopłaty do materiału siewnego?

Rolnik składając wniosek o dotacje do użytego materiału siewnego musi zwrócić uwagę na limity pomoc de minimis. Łączna kwota tego wsparcia w rolnictwie przyznana gospodarstwu w ciągu ostatnich 3 lat nie może przekroczyć 15 tys. euro.

Na pomoc de minimis w rolnictwie składają się także ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne (KRUS), ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego do ANR (teraz KOWR) czy ulgi w podatku rolnym przyznanym przez gminę.

/źródło https://www.tygodnik-rolniczy.pl